VEDA

Molekulárna imunológia
 Mgr. Vladimír Leksa, PhD. (vedúci pracovnej skupiny)


Správne fungovanie fyziologických procesov si vyžaduje dobre nastavenie citlivosti bunkových odpovedí. Tie zahŕňajú vzájomné interakcie mimobunkových rozpustných ligandov s receptormi na povrchu buniek a ich presné naviazanie na vnútrobunkové signalizačné kaskády. Strata kontroly nad týmito molekulovými vzťahmi vedie k rozličným ochoreniam. Napríklad k nádorovej transformácii či poruchám imunity.
Imunitné bunky vrodenej aj adaptívnej línie imunitného systému, ako sú T bunky, B bunky, makrofágy či dendritické bunky, sú neustále vystavované množstvu stimulov a musia sa v okamihu rozhodnúť medzi vlastným a cudzím, neškodným a nebezpečným, a teda medzi voľbou tolerovať či odpovedať. Mnoho molekulových mechanizmov v tom zohráva dôležitú úlohu .
   

V našom laboratóriu študujeme vzťahy bunkových receptorov a ich zodpovedajúcich ligandov a signalizačných molekúl a ich funkcie pre správne nastavenie imunity. Sústredíme sa najmä na molekuly nevyhnutné pre transport proteínov, tzv. prenášače. Naše doterajšie výsledky výrazne poukazujú na úlohu pre Manóza 6-fosfátový receptor (CD222) v regulácii rozličných bunkových odpovedí, a to nielen imunitných buniek, napríklad proteolýzy, migrácie, prenosu signálu cez membránu, či endocytóze. Naším cieľom je odhaliť, akú špecifickú úlohu zohráva tento endozómový prenášač proteínov, a transport proteínov vôbec, pri imunitných odpovediach v zdraví, ale aj v rôznych chorobách. Naším dlhodobým cieľom je ponúknuť farmakologické nástroje na úpravu týchto odpovedí, ak je ich rovnováha porušená. Naše laboratórium úzko spolupracuje s Oddelením molekulárnej imunológie na Inštitúte hygieny a aplikovanej imunológie na Medickej Univerzite vo Viedni.    

​VIDEO O OČKOVANÍ PROTI COVID-19

Vedecké články Vladimíra Leksu:

Ohlasy: